visc.dk logo

<<< Ordforklaring >>>

Hvad er baggrunden for masseproduktion?

Masseproduktion af beklædning startede i England i 1700 tallet. Indtil da havde befolkningen syet deres egen beklædning eller gået til en lokal skrædder. På grund af den samfunds udvikling som generelt tog plads på dette tidspunkt der, blev det muligt at transportere varer hurtigere og længere væk til et eksisterende marked. Ny energi blev udnyttet og nye maskiner blev udviklet og taget i brug til at optimere produktionen. Denne udvikling udgjorde et skift i beskæftigelsen fra land til by. Befolkningen øgedes og levealderen. Mange blev lønarbejdere og der blev en større mængde af befolkningen som havde købekraft. Der blev derfor et større marked at sælge beklædning til og masseproduktion kunne blomstre og gør det stadig den dag idag.

Text, Photographs and Graphics Licenses: creativecommons.org
Copyright © 2003-2017 Vibeke Schou.